سرور تیم اسپیک

 • سرور تیم اسپیک 16 اسلات


  • -ترافیک نامحدود!
   -server admin query رایگان
   -پنل اختصاصی مدیریتی
   -دفع تمامی حملات دیداس
   -آدرس اختصاصی جهت اتصال کاربران خارجی
   -بک اپ گیری اتوماتیک هر 24 ساعت یکبار
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین (ایران)
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
  10,000/mo
  Ordina subito
 • سرور تیم اسپیک 32 اسلات


  • -ترافیک نامحدود!
   -server admin query رایگان
   -پنل اختصاصی مدیریتی
   -دفع تمامی حملات دیداس
   -آدرس اختصاصی جهت اتصال کاربران خارجی
   -بک اپ گیری اتوماتیک هر 24 ساعت یکبار
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین (ایران)
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
  14,000/mo
  Ordina subito
 • سرور تیم اسپیک 64 اسلات


  • -ترافیک نامحدود!
   -server admin query رایگان
   -پنل اختصاصی مدیریتی
   -دفع تمامی حملات دیداس
   -آدرس اختصاصی جهت اتصال کاربران خارجی
   -بک اپ گیری اتوماتیک هر 24 ساعت یکبار
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین (ایران)
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
  23,000/mo
  Ordina subito
 • سرور تیم اسپیک 128 اسلات


  • -ترافیک نامحدود!
   -server admin query رایگان
   -پنل اختصاصی مدیریتی
   -دفع تمامی حملات دیداس
   -آدرس اختصاصی جهت اتصال کاربران خارجی
   -بک اپ گیری اتوماتیک هر 24 ساعت یکبار
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین (ایران)
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
  40,000/mo
  Ordina subito